Patrz, w co gram!

Nowa kampania skierowana do rodziców

Aktualności

30 sierpnia 2023

Nowy wpis

Przedstawiamy nowy wpis dziesięciu najczęściej kupowanych produkcji w naszym kraju. Dotyczy ona 29. tygodnia tego roku (17.07.2023-23.7.2023). Liderem sprzedaży  było...

18 sierpnia 2023

Game Sales Data – TOP 10

Tydzień 29/2023

Przedstawiamy kolejną listę dziesięciu najczęściej kupowanych produkcji w naszym kraju. Dotyczy ona 29. tygodnia tego roku (17.07.2023-23.7.2023). Liderem sprzedaży  było...

14 sierpnia 2023

Game Sales Data – TOP 10

Tydzień 28/2023

Przedstawiamy kolejną listę dziesięciu najczęściej kupowanych produkcji w naszym kraju. Dotyczy ona 28. tygodnia tego roku (10.07.2023-16.07.2023). Liderem sprzedaży było...

O Spidor

Misja: tworzymy odpowiedzialną przestrzeń dla rozwoju
branży gier wideo w Polsce.

Czym zajmuje się SPIDOR?

Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego (SPIDOR) powstało w kwietniu 2008 roku. Podstawowe zadania w ramach działalności Stowarzyszenia to:

  • popularyzacja zasad użytkowania gier wideo w Polsce poprzez upowszechnianie zasad i przepisów prawa regulującego wytwarzanie, obrót i użytkowanie gier.
  • zbieranie danych na temat używania gier wideo w Polsce i upowszechnianie informacji o stanie rynku gier.
  • upowszechnianie zasad etyki zawodowej producentów i dystrybutorów gier wideo;
  • reprezentacja interesów producentów i dystrybutorów gier wideo w kraju i za granicą;
  • prezentowanie stanowiska członków Stowarzyszenia wobec organów administracji państwowej w kwestiach związanych z regulacjami prawnymi w sferze działalności Stowarzyszenia
  • aktywne przeciwdziałanie naruszaniu praw autorskich w sferze oprogramowania oraz urządzeń z nim współpracujących.
OCHRONA

Ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieadekwatnych do wieku.

INFORMACJA

Dostarczanie danych dotyczących rynku gier wideo. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej.

WSPÓŁPRACA

Współpraca z administracją państwową i organizacjami pozarządowymi.

Zarząd SPIDOR

Jarosław Kędzior

Prezes zarządu
Country Manager Polska, Regional Director Easter Europe
Electronic Arts

Joanna Frej

Członek zarządu
Xbox Platform category manager

Ilona Hinz

Członek zarządu
Director of Finance
Sony Interactive Entertainment Polska

Zespół ekspertów SPIDOR

Dr Dominika Urbańska - Galanciak

dyrektor zarządzający Stowarzyszenia

Jakub Kubalski

Legal Affairs Committee
Partner | Interactive Entertainment, IP/TMT w SSW Pragmatic Solutions

Prof. Mirosław Filiciak

Pegi Board Expert
Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS

Mariusz Klamra

ISFE E-sport
CEO Gry Online S.A. Group

Raporty

30 sierpnia 2023

Nowy wpis

Przedstawiamy nowy wpis dziesięciu najczęściej kupowanych produkcji w naszym kraju. Dotyczy ona 29. tygodnia tego roku (17.07.2023-23.7.2023). Liderem sprzedaży  było...

18 sierpnia 2023

Game Sales Data – TOP 10

Tydzień 29/2023

Przedstawiamy kolejną listę dziesięciu najczęściej kupowanych produkcji w naszym kraju. Dotyczy ona 29. tygodnia tego roku (17.07.2023-23.7.2023). Liderem sprzedaży  było...

14 sierpnia 2023

Game Sales Data – TOP 10

Tydzień 28/2023

Przedstawiamy kolejną listę dziesięciu najczęściej kupowanych produkcji w naszym kraju. Dotyczy ona 28. tygodnia tego roku (10.07.2023-16.07.2023). Liderem sprzedaży było...

PEGI

Poznaj oznaczenia PEGI

Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier PEGI – Pan-European Game Information, ma chronić małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich dla ich wieku.

System PEGI składa się z dwóch uzupełniających się elementów: klasyfikacji wiekowej i opisu treści. Przedziały wiekowe stosowane w PEGI to 3, 7, 12, 16, 18. Warto podkreślić, że klasyfikacja wiekowa nie uwzględnia poziomu trudności ani umiejętności niezbędnych do korzystania z danej gry. Dostarcza natomiast wiarygodnych informacji o stosowności gry z punktu widzenia ochrony małoletnich…